Slovenská Drupal Asociácia

Podpora open-source softvéru na správu obsahu (CMS) na Slovensku.

Sme neziskové združenie. Snažíme sa vytvárať lepšie prostredie pre nových programátorov, používateľov a podporovať aj rozvoj komunity rôznymi aktivitami. Vzdelávame na workshopoch, organizujeme konferencie, stretnutia, spravujeme komunitný portál a spolupracujeme s inými neziskovými organizáciami.

Darovať 2% z dane